Edirne: Mimari Mirasın Belgelenmesi ve Risk Değerlendirmesi

Edirne Projesi

Edirne’de yer alan tarihi yapıların ele alındığı bu çalışmanın temel amacı, il genelinde mimarlık tarihini değerlendirmek, özellikle risk altında bulunan mimari eserlerin mevcut durumlarının tespitini sağlamak ve bilimsel önerilerle ömürlerinin uzamasına katkıda bulunmaktır.

Yayın ve Raporlar

Edirne tarihini irdeleyen bir tarihçe çalışması ile birlikte yapılar tarihsel bağlam içinde incelenerek araştırılmış ve belgelenmiştir. Yapılar; Dini Yapılar, Konutlar, Kaleler, Hamamlar, Köprüler, Su Kemerleri, Endüstriyel ve Ticari Yapılar ve Kamu Yapıları gibi başlıklar altında gruplandırılmıştır.

Dijital Envanter

Projenin, dijital teknoloji aracılığıyla belgeleme ayağındaki etkisini arttırabilmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda The Heritage Management Organization (HERITAGE) ve The House işbirliğiyle, mimari hususları bir arada sunmak üzere dijital teknoloji de kullanılmıştır. Bazı yapıların dijital modelleri oluşturulmuş ve 360° panoramik kayıtları alınmıştır.

İletişime geç

info@kmkd.org
mustafa.akcaoz@kmkd.org